Ugoda Grupy Komputronik SA z Clean and Carbon Energy SA
Ugoda Grupy Komputronik SA z Clean and Carbon Energy SA
Kopiuj tekst

Ugoda Grupy Komputronik SA z Clean and Carbon Energy SA

7 listopada 2017 roku Grupa Komputronik zawarła w formie aktu notarialnego kompleksową Ugodę, która reguluje kwestie sporne z Clean and Carbon Energy SA oraz powiązanymi spółkami i osobami. Realizacja zawartej umowy, jak również umów wykonawczych, reguluje kwestie ekonomiczne i formalne. Zawarta Ugoda pozwoli zakończyć wieloletnie spory, które toczyły się pomiędzy Grupą Komputronik a pozostałymi podmiotami.

W ocenie stron Ugody, w jej ramach osiągnięto zrównoważone rozliczenia gospodarcze.

Zakończenie wieloletniego sporu pomiędzy Grupą Komputronik a Clean and Carbon Energy SA pozwoli nam znacząco obniżyć koszty obsługi prawnej. Przede wszystkim jednak, dzięki zawartej Ugodzie, będziemy mogli w najbliższym czasie skoncentrować się na rozwoju naszej podstawowej działalności. Cieszą nas także liczne sygnały od partnerów z rynku finansowego, którzy to pozytywnie oceniają zarówno fakt, jak i kształt zakończenia sporów

Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik SA

Wieloletni spór pomiędzy Komputronik SA a Clean and Carbon Energy SA

W 2008 roku Komputronik SA przejęła pakiet kontrolny spółki Karen Notebook SA. Wówczas, niedługo po debiucie giełdowym, planowano szybki wzrost sprzedaży, do którego miało dojść dzięki wejściu w posiadanie dużej sieci salonów zlokalizowanych m.in. w najpopularniejszych wtedy centrach handlowych. Dwa lata od rozpoczęcia łączenia sieci Komputronik i Karen, który odbywał się poprzez przenoszenie sieci sklepów oraz oznaczanie ich logo Komputronik, spółka była gotowa do zbycia posiadanego pakietu kontrolnego spółki Karen. W 2010 roku zawarto umowę inwestycyjną, na mocy której kontrolę nad spółką przejęła kontrolowana przez Stanisława Paszyńskiego Texass Ranch Company. Umowa miała charakter złożony i zakładała, że Grupa Komputronik otrzyma zapłatę w trakcie dwóch miesięcy/lat od zawarcia pierwotnej umowy. W międzyczasie okazało się, że kupujący nie zamierza się rozliczyć, zatem Komputronik SA rozpoczęła proces zabezpieczania i prób odzyskania należnej zapłaty. Wtedy też rozpoczął się spór pomiędzy Komputronik SA a Clean and Carbon Energy SA, który nieprzerwanie trwał aż do 7 listopada 2017 roku.

Pomyślne zakończenie sporu

Spór próbowano w polubowny sposób zakończyć w 2014 roku, kiedy Grupa Komputronik przejęła ponownie kontrolę nad spółką Karen (już pod nazwą Clean and Carbon Energy SA) i wkrótce zawarła kompromisową Ugodę z jej nowymi władzami. Stanisław Paszyński wraz z akcjonariuszami podważyli jednak zawarty z Zarządem Clean and Carbon Energy SA kompromis oraz blokowali wykonanie zapisów Ugody.
Po trzech latach rozmów i prób zakończenia niekorzystnej dla obydwu stron sytuacji, podjęto decyzję o zawarciu ponownej, kompleksowej Ugody, która prowadzi do kompromisu.
7 listopada 2017 roku notarialnie podpisano Ugodę, której wykonanie uzależnione jest od spełnienia wspólnie ustalonych warunków. Mogą zostać one osiągnięte w perspektywie kilku miesięcy, dzięki wykonaniu decyzji i orzeczeń przez różne organy. Strony dodatkowo postanowiły zakończyć wszelkie spory i toczone postępowania przed wszystkimi organami, co ma zakończyć się umorzeniem postępowań i wygaśnięciem wszelkim obciążeń i zabezpieczeń. Wykonywanie ugody rozpoczęło się zgodnie już od dnia 8 listopada.

Skutki ekonomiczne Ugody

Według zawartej przez obie strony Ugody:

- Grupa Komputronik pozostanie właścicielem lub stanie się właścicielem nieruchomości w Stargardzie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Warszawie. Łączna wartość nieruchomości to 28,8 milionów złotych (wycena według aktualnych operatów sporządzonych przez biegłych rzeczoznawców);
- Grupa Komputronik uzyska prawa majątkowe w postaci przyszłych zysków o wartości maksymalnej 36 milionów złotych ze wspólnego przedsięwzięcia. Może wiązać się to z dodatkowymi inwestycjami współfinansowania przedsięwzięcia, dlatego ostateczne skutki finansowe wymagają dodatkowych badań i weryfikacji;
- Oddane zostaną nieruchomości, które zostały pierwotnie przejęte przez spółkę z Grupy Komputronik w październiku 2014 roku, a które ze względu na spory były zablokowane i nie było możliwości czerpania z nich żadnych korzyści finansowych;
- Nastąpi przeniesienie własności 30.582.274 sztuk akcji Clean and Carbon Energy SA z rachunków maklerskich spółek z Grupy Komputronik na rzecz podmiotów skupionych wokół Stanisława Paszyńskiego.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.